ปลาน้ำจืดของไทย ปลาไทย ปลาแม่น้ำ > ปลาไทย|ปลาปักเป้าขน (Monotrete baileyi)

ปลาไทย|ปลาปักเป้าขน (Monotrete baileyi)

monotrete-baileyi

ปลาปักเป้าขน (Monotrete baileyi)

ปลาปักเป้าขน เป็นปลาน้ำจืดของไทย ที่ยังมีข้อมูลในทางวิชาการอยู่น้อยมาก จากการสำรวจปลาปักเป้าขน พบอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

• พฤติกรรม : ปลาปักเป้าขน มีนิสัยก้าวร้าว ดุร้าย ไม่สามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นได้ หรือแม้แต่ปลาชนิดเดียวกัน
• ขนาด : 10-15 เซนติเมตร
• อาหาร : กุ้ง หอยขนาดเล็ก ลูกปลา หรืออาหารสด
• แหล่งอาศัย : ปลาปักเป้าขน อาศัยอยู่ตามแก่งหินในแม่น้ำโขง

monotrete-baileyi1

ปลาปักเป้าขน เป็นปลาที่สามารถพองลมได้ เช่นเดียวกับปลาปักเป้าชนิดอื่นๆ แต่ ปลาปักเป้าขน จะมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนปลาในกลุ่มเดียวกันอย่างเห็นได้ชัด ก็คือ จะมีติ่งหนังหรือขนสั้นขึ้นรอบตัว มีรายงานน่าสนใจว่า ในบางตัวที่มีขนน้อยจะพบอาศัยอยู่บริเวณที่กระแสน้ำไหลช้าไม่แรง แต่ในบางตัวที่มีขนขึ้นมาก จะพบอาศัยอยู่บริเวณที่มีน้ำไหลแรงเช่นตามแก่งต่างๆในแม่น้ำโขง

monotrete-baileyi3

ในตลาดปลาสวยงาม นานๆจะพบเข้ามาบ้างเป็นบางครั้ง แต่มีจำนวนที่น้อย เนื่องจากยังเป็นปลาที่หายากใกล้สูญพันธุ์ และยังไม่เป็นที่รู้จักในตลาดปลาสวยงามมากนัก

monotrete-baileyi4

ปลาปักเป้าขนเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย กินอาหารสดได้หลายชนิด แต่มีนิสัยก้าวร้าว ดุร้าย ไม่สามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นได้ หรือแม้แต่ปลาชนิดเดียวกันก็ตาม เนื่องจากมีนิสัยชอบกัดกินและคอยกวนปลาที่อยู่ใกล้กัน จึงแนะนำให้เลี้ยงเพียงตัวเดียวถ้าหากสถานที่เลี้ยงไม่เหมาะสม

monotrete-baileyi2