Posts tagged 'ปลาแม่น้ำ'

ปลาไทย|ปลาหนวดแมว Ompok pinnatus

ปลาไทย|ปลาหนวดแมว Ompok pinnatus

ปลาหนวดแมวหรือปลาเนื้ออ่อนสี่หนวด (Ompok pinnatus) ปลาชนิดนี้อยู่ในสกุลเดียวกับปลาชะโอน (Ompok bimaculatus) เป็นปลาน้ำจืดในอันดับปลาหนังจำพวกหนึ่ง อยู่ในวงศ์ปลาเนื้ออ่อน (Siluridae) เป็นปลาน้ำจืดและปลาแม่น้ำของไทย... Read me >>


Tag as : , , , , , , , , , , , ,

ปลาไทย|ปลากระดี่นาง Trichogaster microlepis

 ปลาไทย|ปลากระดี่นาง Trichogaster microlepis

ปลากระดี่นาง ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Trichogaster microlepis ในวงศ์ปลากัด ปลากระดี่ (Osphronemidae) มีลำตัวรูปไข่และแบนข้างมาก หลังยกสูงเล็กน้อย ด้านท้ายเรียวเล็ก ขนาดเมื่อโตเต็มที่ยาวเฉลี่ย... Read me >>


Tag as : , , , , , , , , ,

ปลาไทย|ปลาหนวดพราหมณ์ (Polynemus paradiseus)

 ปลาไทย|ปลาหนวดพราหมณ์ (Polynemus paradiseus)

ปลาหนวดพราหมณ์ (อังกฤษ: Paradise Threadfin) ปลาน้ำกร่อยที่สามารถปรับตัวให้อยู่ในน้ำจืดได้ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Polynemus paradiseus อยู่ในวงศ์ปลากุเรา (Polynemidae) มีส่วนหัวขนาดเล็ก ตามีขนาดเล็กอยู่เกือบสุดปลายส่วนหัวและมีเยื่อไขมันคลุม... Read me >>


Tag as : , , , , , , , , , ,

แนะนำนิตยสารปลา AQUAMAG (อะควอ แม็ก) ฉบับที่ 5

แนะนำนิตยสารปลา AQUAMAG (อะควอ แม็ก) ฉบับที่ 5

AQUAMAG (อะควอ แม็ก) ฉบับที่ 5 มกราคม 2535 เป็นนิตยสารปลาไทยและปลาสวยงามของไทย รุ่นที่ 2 ซึ่งปัจจุบันไม่มีวางแผงจำหน่ายแล้ว ผมตามเก็บและสะสมไว้ตั้งแต่ฉบับที่1-7 ไม่แน่ใจว่า นิตยสารฉบับที่7เป็นฉบับสุดท้ายหรือไม่... Read me >>


Tag as : , , , , , , , , , , , , ,

ปลาไทย|ปลาหมูอารีย์ (Yasuhikotakia sidthimunki )

 ปลาไทย|ปลาหมูอารีย์ (Yasuhikotakia sidthimunki  )

ปลาหมูอารีย์ ปลาน้ำจืดของไทยขนาดเล็กชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Yasuhikotakia sidthimunki ในวงศ์ปลาหมู (Cobitidae) มีรูปร่างแบนข้าง ลำตัวเรียวยาวเล็กน้อย ลำตัวมีสีเหลืองสด หลังและกลางลำตัวมีแถบสีดำพาด... Read me >>


Tag as : , , , , , , , , , , ,