Posts tagged 'ปลาน้ำจืดของไทย'

ปลาไทย|ปลาหนวดแมว Ompok pinnatus

ปลาไทย|ปลาหนวดแมว Ompok pinnatus

ปลาหนวดแมวหรือปลาเนื้ออ่อนสี่หนวด (Ompok pinnatus) ปลาชนิดนี้อยู่ในสกุลเดียวกับปลาชะโอน (Ompok bimaculatus) เป็นปลาน้ำจืดในอันดับปลาหนังจำพวกหนึ่ง อยู่ในวงศ์ปลาเนื้ออ่อน (Siluridae) เป็นปลาน้ำจืดและปลาแม่น้ำของไทย... Read me >>


Tag as : , , , , , , , , , , , ,

ปลาไทย|ปลากระดี่นาง Trichogaster microlepis

ปลาไทย|ปลากระดี่นาง Trichogaster microlepis

ปลากระดี่นาง ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Trichogaster microlepis ในวงศ์ปลากัด ปลากระดี่ (Osphronemidae) มีลำตัวรูปไข่และแบนข้างมาก หลังยกสูงเล็กน้อย ด้านท้ายเรียวเล็ก ขนาดเมื่อโตเต็มที่ยาวเฉลี่ย... Read me >>


Tag as : , , , , , , , , ,

ปลาไทย|ปลาหนวดพราหมณ์ (Polynemus paradiseus)

ปลาไทย|ปลาหนวดพราหมณ์ (Polynemus paradiseus)

ปลาหนวดพราหมณ์ (อังกฤษ: Paradise Threadfin) ปลาน้ำกร่อยที่สามารถปรับตัวให้อยู่ในน้ำจืดได้ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Polynemus paradiseus อยู่ในวงศ์ปลากุเรา (Polynemidae) มีส่วนหัวขนาดเล็ก ตามีขนาดเล็กอยู่เกือบสุดปลายส่วนหัวและมีเยื่อไขมันคลุม... Read me >>


Tag as : , , , , , , , , , ,

www.fishesfishing.com

www.fishesfishing.com

www.fishesfishing.com ฟิชเชสฟิชชิ่ง – จินตนาการและแรงบันดาลใจ จากปลาหลากหลายชนิด  Read More →


Tag as : , , , , , , , , , , , ,

Thai Mahseer Fly Fishing

Tag as : , , , , , , , , , ,