Posts tagged 'Botia sidthimunki'

ปลาไทย|ปลาหมูอารีย์ (Yasuhikotakia sidthimunki )

 ปลาไทย|ปลาหมูอารีย์ (Yasuhikotakia sidthimunki  )

ปลาหมูอารีย์ ปลาน้ำจืดของไทยขนาดเล็กชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Yasuhikotakia sidthimunki ในวงศ์ปลาหมู (Cobitidae) มีรูปร่างแบนข้าง ลำตัวเรียวยาวเล็กน้อย ลำตัวมีสีเหลืองสด หลังและกลางลำตัวมีแถบสีดำพาด... Read me >>


Tag as : , , , , , , , , , , ,